Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kontakt

Zrzeszenie Absolwentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 55
50-357 Wrocław

Kontakt:

dr hab. inż. Ryszard Pokładek – tel 4871-320-5400 (prezes Zrzeszenia Absolwentów)
e-mail:

mgr inż. Michał Zieliński – tel. 4871- 320-5527 (sekretarz Zrzeszenia Absolwentów)
e-mail:

mgr inż. Tadeusz Kiwacz – tel. 4871- 320-5550 tel./fax: 4871 3205579 (skarbnik Zrzeszenia Absolwentów)
e-mail:

Numer konta:

Zrzeszenie Absolwentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP we Wrocławiu
PKO BP S.A. Wrocław PL 42 1020 5242 0000 2102 0137 9387


Zrzeszenie Absolwentów działa na Wydziale od marca 1964 roku. Osobowość prawną uzyskało decyzją Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia z dnia 13 lipca 1964 r. Zatwierdzony został statut Zrzeszenia i wprowadzono do rejestru pod nazwą: Zrzeszenie Absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych, Oddziału Geodezji i Urządzeń Rolnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.

Od tego czasu Zrzeszenie jest prawna organizacją zrzeszającą absolwentów Wydziału. Działalnością Zrzeszenia kieruje Zarząd wybierany na Walnym Zgromadzeniu członków zwoływanym co 5 lat.