Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Deklaracja członkowska

Aby zostać członkiem Zrzeszenia Absolwentów Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu należy przesłać deklarację na adres Zrzeszenia.