Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zjazd Absolwentów 2016

Obecny Zjazd Absolwentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został połączony z Jubileuszem 65-lecia Wydziału oraz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej zasłużonych profesorów. W związku z tym proszę o zapoznanie się z przebiegiem uroczystości Jubileuszowych w zakładce „65 –LECIE WYDZIAŁU”. Zgłoszenia udziału w obchodach Jubileuszowych oraz Zjeździe Absolwentów będą przyjmowane na formularzu zgłoszenia uczestnictwa lub wypełnionej i przesłanej (drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną) Karty Uczestnictwa (w załączeniu). Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu koleżeńskim (szczegóły w Karcie Uczestnictwa), gdzie będzie możliwość spotkania z Jubilatami, Pracownikami Uczelni oraz Koleżankami i Kolegami z poszczególnych roczników.

Zarząd Zrzeszenia

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

 

dokument Word Karta zgłoszenia uczestnictwa dokument Word, 41.00 KB
2016-02-12 12:57
plik PDF Karta zgłoszenia uczestnictwa plik PDF, 123.25 KB
2016-02-12 12:57