Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Godziny dziekańskie 13 kwietnia

Ogłaszam w dniu 13 kwietnia 2011 r. (środa) w godzinach 10.15 – 12.00 godziny dziekańskie i zapraszam studentów i pracowników na szkolenie profilaktyczne w auli Jana Pawła II „Szkodliwość palenia tytoniu.” Obecność studentów, którzy zostali zwolnieni z zajęć, jest obowiązkowa.

dziekan Jerzy Sobota

Szkoleniowy wykład prozdrowotny pt. „Zgłaszam akces na raka – będę palić!”

W dniu 13.04.2011 r. (środa) w godz. 10:15‑12:00, w Auli im. Jana Pawła II, odbędzie się  szkolenie profilaktyczne dot. szkodliwości palenia tytoniu, skierowane do studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Szkolenie będzie przeprowadzone we współpracy z Sekcją Oświaty Zdrowotnej Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu i składać się będzie z dwóch części. W części pierwszej lekarz medycyny Rafał Babiak wygłosi wykład, który  dotyczyć będzie konsekwencji zdrowotnych nałogu tytoniowego. W części drugiej Witold Abramowicz, student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przedstawi konsekwencje ekonomiczne związane z paleniem tytoniu.

UWAGA: Podczas spotkania przeprowadzony zostanie konkurs, w czasie którego uczestnicy będą mogli wygrać atrakcyjne nagrody – przenośne nośniki pamięci o pojemności 4GB.