Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia

DZIEKAN WYDZIAŁU

INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

zaprasza

PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

oraz

ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW

inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, budownictwo,

gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu

na uroczystość

WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

która odbędzie się w poniedziałek 18 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00

w Auli im. Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Absolwenci proszeni są o przybycie o godz. 8.30

 

Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 18 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00 w Auli im. Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Absolwenci proszeni są o przybycie o godz. 8.30.