Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zapraszamy studentów do pracowni CKnO

Centrum Kształcenia na Odległość udostępnia studentom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stanowiska komputerowe do pracy własnej