Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wyniki konkursu Nowa Przestrzeń WIKŚiG

Wyniki Konkursu na Nową Przestrzeń WIKŚiG:

Komisja Konkursowa/Jury:

 • Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota-Dziekan WIŚiG –Przewodniczący Jury
 • Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński – Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji UP
 • Pani dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak – Dyrektor IAK
 • Pani prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz- IAK
 • Pani dr inż. arch. kraj. Ewa Podhajska – IAK, Pracownia Studialno-Projektowa IAK
 • Pan dr inż. arch. Jerzy Potyrała - IAK
 • Pani dr inż. arch. kraj. Monika Ziemiańska – IAK
 • Pani Beata Urbanowicz – Plastyk Miasta, Wydział Architektury UM Wrocław
 • Pani Agnieszka Koza – Główny Specjalista Biura Rozwoju Miasta WA UM Wrocław
 • Pan Mirosław Sztuka, arch. kraj. – Dyrektor projektowy firmy AECOM – współorganizator Szkoły Letniej-Warsztatów Projektowych

 

Użytkownicy/Pracownicy i Studenci UP

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana Dziekana Prof. Jerzego Soboty postanowiła:

 • Nie przyznać I nagrody, ponieważ  żadna z prac nie spełniła wszystkich wytycznych regulaminu konkursowego.
 • Przyznać dwie nagrody II stopnia oraz dwie nagrody III stopnia dla Zespołów Projektowych, które otrzymały największą ilość punktów.

Pan Mirosław Sztuka zaprosił wszystkich Uczestników Konkursu do udziału w Szkole Letniej organizowanej razem z Pracownią Studialno-Projektową, podczas której zostanie opracowana koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu wokół budynków Wydziału. Koncepcja ta zostanie opracowana z Zespołami, które otrzymały największą ilość punktów na podstawie ich projektów.

 

II miejsce (Jury), nagroda 2500zł

Zespół Projektowy, który przedstawił pracę nr 00256:

RAFAŁ BUŁKA

KAMILA KUREK

JOANNA MAZUR

 

II miejsce (Jury), nagroda 2500zł

Zespół Projektowy, który przedstawił pracę nr 54540:

MACIEJ IWACHOW

EWA NIEDBAŁKA

ALICJIA ROMANIAK

WANDA SOBIERAJ

ALEKSANDRA STASZEWSKIEJ

 

III miejsce (Jury), nagroda 1000zł

Zespół Projektowy, który przedstawił pracę nr 00007: 

ROBERT KOŁODYŃSKI

WOJCIECH KOWALEWICZ

MICHAŁ MICHALSKI

 

III miejsce (Jury), nagroda 1000zł                           

Zespół Projektowy, który przedstawił pracę nr 25079: 

DARIA KSIĄŻEK

JUSTYNA MAKARSKA                                                      

 

W ramach ogólnego głosowania (Użytkowników) wg ilości oddanych głosów:

 • I miejsce: praca nr 000256, która również otrzymała najwyższe noty od Jury: Zespół projektowy: RAFAŁ BUŁKA, KAMILA KUREK, JOANNA MAZUR 
 • II miejsce: praca nr 00007 (III miejsce od Jury): Zespół Projektowy: ROBERT KOŁODYŃSKI, WOJCIECH KOWALEWICZ, MICHAŁ MICHALSKI 
 • III miejsce: praca nr 54540 (II miejsce od Jury): Zespół Projektowy: MACIEJ IWACHOW, EWA NIEDBAŁKA, ALICJIA ROMANIAK, WANDA SOBIERAJ ALEKSANDRA STASZEWSKIEJ 
 • IV miejsce: praca nr 76935: Zespół Projektowy: ANNA GRYGAR, MARIUSZ          HERMANSDORFER

W konkursie wzięło udział 9 Zespołów Projektowych.

Jedna praca została dostarczona po terminie i nie brała udziału w konkursie, została zaprezentowana dopiero w piątek, po ustaleniu wyników.