Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2014

Projekt HORION

Nasi naukowcy będą badać wpływ jonosfery na sygnały GNSS

Pomyślne zakończenie projektu unijnego

20-21 listopada 2014 roku odbyły się spotkania podsumowujące realizację projektu “Zastosowanie podejścia Water Footprint do monitorowania, oceny i poprawy gospodarowania wodą na obszarach miejskich” (URBAN_WFTP)

Absolutorium

Prof. Vladimir Schenk z Pragi otrzymał tytuł Profesora honorowego UPWr. Dyplomy ukończenia studiów odebrali absolwenci kierunków inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, budownictwo oraz architektura krajobrazu.

GIS Day 2014

GIS Day 2014 na Uniwersytecie Przyrodniczym pod hasłem „Skanujemy świat” zgromadził rekordową liczbę uczestników. Wykładom przysłuchiwało się ponad 500 uczniów z dolnośląskich szkół.

Nominacja profesorska

Profesor dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski z Instytutu Inżynierii Środowiska w czwartek 23 października 2014 r. odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nominację profesorską.

Nowe uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała z dniem 29 września 2014 r. wydziałowi uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Studentka Inżynierii Środowiska Mistrzynią Polski w Triathlonie

Studentka 3 roku Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego – Agata Litwin została Mistrzynią Polski w Triathlonie i V-ce Mistrzynią Europy w Aquathlonie!

Nowa specjalność na Architekturze Krajobrazu

Architektura Zieleni we Wnętrzach to nowa, unikatowa w skali Polski specjalność na kierunku Architektura Krajobrazu, prowadzona przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przy współpracy z Wydziałem Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Geokompozyty nagrodzone

Geokompozyty nagrodzone Grand Prix INFRAEKO 2014 za najlepsze rozwiązanie, technologię, wdrożenie lub zrealizowany projekt.