Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2017

Życzenia świąteczno-noworoczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim pracownikom i studentom wydziału zdrowia, pomyślności, pogody ducha oraz wielu sukcesów w Nowym Roku życzy dziekan prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Jubileusz prof. dr hab. inż. Alicji Czamary z Instytutu Inżynierii Środowiska

W dniu 11 grudnia 2017 roku zorganizowane zostało uroczyste Seminarium naukowe nt. Aktualnych wyzwań w inżynierii środowiska dedykowane Pani Prof. dr hab. inż. Alicji Czamarze z okazji Jubileuszu 47 lat pracy naukowej oraz siedemdziesięciolecia urodzin.

Wizyta uczniów z Ostródy na Mazurach

W grudniu tego roku Pan Dziekan Wydziału otrzymał list z podziękowaniem dla Instytutu Architektury Krajobrazu od Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie. Niedawno uczniowie mazurskiego technikum wraz z opiekunami gościli na naszym Uniwersytecie. Na ich prośbę dr Anna Borcz przeprowadziła warsztaty z technik malarskich i krótkie zajęcia zapoznawcze z uczelnią.

Najatrakcyjniejsze stanowisko SKN Hydrologów i Hydrotechników

Z niekrytą dumą chcemy przekazać informację o sukcesie Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników, które reprezentując Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji zdobyło pierwszą nagrodę w konkursie na najciekawsze stanowisko podczas tegorocznych Dni Aktywności Studenckiej, których XVI edycja odbyła się w dniu 6.12.2017 r.

Świąteczno-noworoczne spotkanie

13.12.2017

Serdecznie zapraszamy pracowników oraz emerytowanych pracowników na świąteczno-noworoczne spotkanie Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00 w Klubie Pracowników, pokój 136, w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim 24a.

SKN Meliorantów im. prof. S. Baca z wizytą w Brukseli

Wyjazdy naukowo-poznawcze Studenckiego Koła Naukowego Meliorantów im. prof. S. Baca to niepowtarzalna okazja do poszerzania wiedzy, związanej melioracją czy hydrotechniką i poznaniem nowych rozwiązań zagadnień poruszanych w ramach zajęć dydaktycznych.

Wręczenie dyplomów absolwentom wydziału

Uroczystość w dniu 25 listopada otworzył dziekan wydziału, prof. dr hab. inż. Bernard Kontny. Przywitał przybyłych gości, a szczególnie absolwentów wydziału.

„Nad wodą” – wystawa malarstwa Anny Borcz

Wraz z końcem wakacji, do Zamku w Ostródzie na Mazurach zawitała wystawa malarska dr Anny Borcz (Architektura Krajobrazu). Nie bez kozery barwne obrazy trafiły do miasta spinającego kolorową klamrą wstążki kilku pięknych jezior Warmii i Mazur. Wystawę w sezonie żeglarskim odwiedziło sporo gości z kraju i zagranicy.

Studenci z SKN Hydrologów i Hydrotechników na Międzynarodowym Kongresie ENVICON Environment 2017 w Poznaniu

W dniach 16-17. października 2017 r. w Poznaniu odbyła się XXI edycja Międzynarodowego Kongresu ENVICON Environment. Dzięki zaproszeniu otrzymanemu od organizatora Kongresu, uczestniczyli w nim studenci SKN Hydrologów i Hydrotechników – Jeremi Baran i Marcin Janeczek wraz z dr inż. Justyną Hachoł.

SKN PUZZLE na Szczelińcu

W dniach 20-22 X 2017 r. studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna wyruszyli na tereny Parku Narodowego Gór Stołowych, pokonując 665 schodów w drodze na najwyższy szczyt w Górach Stołowych – Szczeliniec Wielki.