Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Światowy Dzień Wody na UPWr po raz dziewiąty!

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody (ŚDW) na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się dnia 22 marca br. Informację na temat tego wydarzenia można było znaleźć na stronie ONZ w domenie worldwaterday.org (rys. 1). Zgłoszenia dokonał mgr inż. Paweł Tomczyk doktorant Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (WIKŚiG) . Tegoroczne hasło brzmiało „Natura dla wody” („Nature for water”), zwracając uwagę zwłaszcza na powiązanie zagadnień ochrony środowiska z zagadnieniami dotyczącymi ochrony ilości i jakości wód. Światowy Dzień Wody był skierowany do uczniów i studentów.

Rys. 1. Światowy Dzień Wody na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na stronie World Water Day (źródło: http://www.worldwaterday.org, dostęp: 20.03.2018 r.)

Wydarzenie zaznaczono również na światowej mapie wydarzeń, tzw. events map (rys. 2).

Rys. 2. Lokalizacja Światowego Dnia Wody na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na tzw. events map (źródło: http://worldwaterday.org/events-map/, dostęp: 20.03.2018 r.)

Informacje na temat wydarzenia zamieszczono również na stronie Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego. Opublikowano tam zaproszenie na Światowy Dzień Wody 2018 – zawierało ono ramowy harmonogram uroczystości, zdjęcia związane z poszczególnymi sekcjami, informację na temat patronatów, sponsorów i współorganizatorów (rys. 3). Uwzględniono również informację ze stron ONZ.

Rys. 3. Zaproszenie na obchody Światowego Dnia Wody na stronie Wydziału (źródło: http://www.aqua.up.wroc.pl/ogloszenia/20947/zaproszenie_na_obchody_swiatowego_dnia_wody_na_uniwersytecie_przyrodniczym_we_wroclawiu.html, dostęp: 20.03.2018 r.)

Na stronie Wydziału zamieszczono również odnośnik do formularza zgłoszeniowego dla nauczycieli szkół (rys. 4). W tym roku udostępniono laboratoria i warsztaty oraz przygotowano Seminarium ochrony od powodzi w dorzeczu Odry pod patronatem Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, Seminarium Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, a także wykłady. W ramach każdej sekcji przewidziane były również stanowiska wystawowe, prezentowane przez Studenckie Koła Naukowe oraz firmy i instytucje związane z gospodarką wodną.

Rys. 4. Formularz zgłoszeniowy do udziału w Światowym Dniu Wody na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, utworzony za pomocą formularza Google (źródło: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC9BCqaFzyCrq2YN9WiFlsjqRTJxdcnpLjzHhl0dYSrklyTA/closedform; dostęp: 21.03.2018)

Informacje o obchodach tego święta na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu umieściły również takie instytucje jak: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW we Wrocławiu i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Przy organizacji ŚDW należy podkreślić dużą pomoc studentów WIKŚiG – w tym roku zgłosiło się 36 wolontariuszy (zarówno zrzeszonych w kołach naukowych i niezrzeszonych), którzy zostali przydzieleni do różnych sekcji. Do najaktywniejszych studentów należy zaliczyć studentów trzeciego roku kierunku Inżynieria i gospodarka wodna: Kingę Majdę, Mateusza Nieświeca oraz Karolinę Żygadło. Tegoroczne logo Światowego Dnia Wody zaprojektowała Kinga Majda (rys. 5). Logo to zostało umieszczone na koszulkach, które otrzymali wolontariusze, osoby prowadzące warsztaty, seminaria i wykłady, a także uczniowie – była to także nagroda dla uczestników konkursów organizowanych dla każdej z sekcji (fot. 1).

Rys. 5. Logo Światowego Dnia Wody 2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, zaprojektowane przez studentkę kierunku Inżynieria i gospodarka wodna, Kingę Majdę

Dyplomy za udział w konkursach i dyplomy uczestnictwa dla nauczycieli, uczniów i szkół (rys. 6), oraz plakat promujący Światowy Dzień Wody zostały zaprojektowane przez inż. Ewelinę Kołodziejczyk, studentkę drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna. Pani Ewelina Kołodziejczyk przygotowała również identyfikatory dla studentów przygotowujących imprezę i uczestniczących w obchodach tego święta.

Rys. 6. Dyplom uczestnictwa dla uczniów szkół, zaprojektowany przez studentkę kierunku Inżynieria i gospodarka wodna, inż. Ewelinę Kołodziejczyk

W przygotowanie Światowego Dnia Wody, oprócz studentów kierunku Inżynieria i gospodarka wodna, zaangażowani byli studenci kierunku Inżynieria środowiska, Gospodarka przestrzenna i Inżynieria bezpieczeństwa.

W tym roku podczas Światowego Dnia Wody stanowiska wystawiły Studenckie Koła Naukowe: SKN Hydrologów i Hydrotechników, SKN Meliorantów im. prof. Stanisława Baca, SKN Planowania Przestrzennego, SKN Geodetów, SKN Architektury Krajobrazu oraz SKN Inżynierii Bezpieczeństwa „Bezpiecznik”, SKN „Wspornik”.

Fot. 1. Studenci-wolontariusze kierunku Inżynieria i gospodarka wodna w koszulkach z logo Światowego Dnia Wody 2018 (fot. Adrian Kulik)

Studenci odpowiedzialni byli za:

 • oprowadzanie grup uczniów szkół średnich do laboratoriów;
 • pomoc w seminarium Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
 • prowadzenie seminarium ochrony od powodzi;
 • pomoc przy stanowiskach w laboratorium wodnym im. Profesora Juliana Wołoszyna;
 • pomoc w Centralnym Wydziałowym Laboratorium Badań Środowiskowych UPWr;
 • prowadzenie warsztatów w Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych;
 • pomoc przy stanowiskach instytucji i studenckich kół naukowych;
 • rejestrację i robienie zdjęć;
 • stanowisko z bufetem.

Na fotografii nr 2 przedstawiono stanowisko rejestracji, a na fotografii 3 – Centralne Wydziałowe Laboratorium Badań Środowiskowych.

Fot. 2. Stanowisko rejestracji i w tle stanowisko Firmy AQUA SERWIS S.A. (fot. Sławomir Nowak)

Fot. 3. Pokaz w Centralnym Wydziałowym Laboratorium Badań Środowiskowych (fot. Adrian Kulik)

Za korespondencję ze szkołami i instytucjami odpowiedzialni byli: koordynator Światowego Dnia Wody mgr inż. Łukasz Gruss oraz doktorant mgr inż. Paweł Tomczyk. W tym roku w uroczystości wzięły udział następujące szkoły:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie;
 • Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu;
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy;
 • I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu;
 • Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu;
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie;
 • Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
 • Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Oławie;
 • Liceum Ogólnokształcące w Długołęce;
 • Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie.
 • Liceum Ogólnokształcące nr IV we Wrocławiu

Patronami honorowymi, sponsorami i współorganizatorami (rys. 7) byli:

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr;
 • Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych UPWr;
 • Instytut Inżynierii Środowiska UPWr (IIŚ);
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska UPWr (IKiOŚ);
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej UPWr (KGP);
 • Instytut Budownictwa UPWr (IB);
 • AQUA SERWIS S. A. z siedzibą we Wrocławiu;
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB Oddział we Wrocławiu;
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych;
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne we Wrocławiu S. A.;
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Instytut Inżynierii Środowiska

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska

Instytut Budownictwa

Aquaserwis

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Rys. 7. Patroni honorowi, sponsorzy i współorganizatorzy Światowego Dnia Wody 2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Światowy Dzień Wody rozpoczął się dnia 22 marca 2018 od rejestracji uczniów (zarejestrowało się 352 uczniów z 13 szkół).

O godzinie 10:00 rozpoczęło się otwarcie obchodów Światowego Dnia Wody w auli Jana Pawła II, w Centrum Naukowo-Dydaktycznym. Uroczystość moderował Koordynator Światowego Dnia Wody mgr inż. Łukasz Gruss. Rozpoczął on od podziękowań dla przybyłych gości, uczniów i ich opiekunów oraz studentów, patronów, sponsorów i współorganizatorów.

Fot. 4. Przybyli goście na Światowy Dzień Wody – zdjęcie górne, od lewej: mgr Paulina Boroń-Kacperek, Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski, dr hab. inż. Jacek Gurwin, prof. nadzw. prof. dr hab. Stanisław Staśko, prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, dr hab. inż. Daniel Garlikowski, mgr inż. Mateusz Surowski, mgr inż. Bartłomiej Pietruszewski ; zdjęcie dolne – od lewej (rząd I): mgr Marian Dziewanowski, prof. dr hab. Stanisław Czaban, mgr inż. Robert Łazik, dr inż. Wojciech Łyczko, dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. (rząd II), dr inż. Radosław Stodolak, prof. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw., mgr inż. Krzysztof Wojarnik, dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw. (fot. Sławomir Nowak, Adrian Kulik)

Światowy Dzień Wody otworzył Pan prof. dr. hab. inż. Jarosław Bosy, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który powitał zebranych gości zwracając uwagę na możliwości wynikające z zapoznania się z uczelnią goszczącą, jej potencjałem naukowym i badawczym. Pan Rektor wyraził nadzieję, że Uniwersytet Przyrodniczy może być dla niektórych uczniów miejscem przyszłej nauki. Ponadto Pan Rektor podkreślił, że studiowanie jest ważną częścią życia, która polega nie tylko na zgłębianiu wybranej dyscypliny nauki na zajęciach, ale przede wszystkim na poszerzaniu horyzontów – np. w organizacjach studenckich. Podziękował uczniom i ich opiekunom a także studentom za przybycie na obchody Światowego Dnia Wody i życzył udanego pobytu w murach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (fot. 5).

Fot. 5. Przemówienie otwierające Światowy Dzień Wody 2018, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UPWr, prof. dr. hab. inż. Jarosław Bosy (fot. Adrian Kulik)

Następnie Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, przedstawił historię obchodów Światowego Dnia Wody na świecie, a także na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Pan Dziekan zaprezentował ofertę edukacyjną i naukową Wydziału. Przedstawił kierunki studiów realizowanych na Wydziale. Życzył przybyłym uczniom owocnych doświadczeń naukowych i zaprosił młodych ludzi żeby odwiedzali uczelnię w przyszłości (fot. 6).

Fot. 6. Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, prof. dr hab. inż. Bernard Kontny podczas przemówienia (fot. Adrian Kulik)

W dalszej części obchodów Pani mgr Paulina Boroń-Kacperek, Dyrektor Biura Rekrutacji przedstawiła ofertę dydaktyczno-naukową wydziału i uczelni, a także zasady rekrutacji na studia. Prezentowana w postaci filmów i prezentacji oferta uczelni zyskała ogromną sympatię słuchaczy.

W programie otwarcia Światowego Dnia Wody nie zabrakło, jak co roku, wykładu inauguracyjnego. Prelegentem był Pan mgr inż. Krzysztof Wojarnik, który jest absolwentem kierunku Inżynieria Środowiska Naszej Uczelni, a ponadto uprawnionym hydrotechnikiem i właścicielem Pracowni Projektowej Inżynierii Wodnej (fot. 7). Pan Projektant wygłosił wykład pt.: „Możliwości pracy zawodowej w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej”.

Fot. 7. Wykład inauguracyjny mgr inż. Krzysztofa Wojarnika (fot. Adrian Kulik)

Po części inauguracyjnej uczniowie zostali podzieleni na grupy, odpowiednio do stanowisk (grupy w laboratoriach i warsztatach, na Seminarium ochrony od powodzi i Seminarium Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, a także grupa uczestników w wykładach).

Podczas obchodów Światowego Dnia Wody uczniowie mieli do dyspozycji ciepłe napoje i smakołyki (fot. 8).

Fot. 8. Stanowisko z ciepłymi napojami i smakołykami, dostępne dla uczniów podczas obchodów Światowego Dnia Wody (fot. Adrian Kulik)

Na parterze budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego swoje stanowiska wystawowe miały również instytucje, organizacje studenckie i studenckie koła naukowe (SKN), tj.:

 • AQUA SERWIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (fot. 9)
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu (fot. 10)
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. we Wrocławiu (fot. 11)
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (fot. 12)
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział we Wrocławiu (fot.13)
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (fot.14)
 • Klub Erasmus Student Network przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (fot. 12)
 • Samorząd Studencki Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (fot. 15)
 • SKN Hydrologów i Hydrotechników (fot. 16)
 • SKN Meliorantów (fot. 17)
 • SKN Inżynierii Bezpieczeństwa „Bezpiecznik” (fot. 18)
 • SKN Geodetów (fot. 19)
 • SKN Planowania Przestrzennego „PUZZLE” (fot. 20)
 • SKN Architektury Krajobrazu (fot. 21)
 • SKN „Wspornik”

Fot. 9. Stanowisko AQUA SERWIS S.A. oraz SKN Meliorantów (fot. Zbigniew Piepiora)

Fot. 10. Stanowisko IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu (fot. Sławomir Nowak)

Fot. 11. Stanowisko MPWiK S. A. we Wrocławiu (fot. Adrian Kulik)

Fot. 12. Stanowisko PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu; w tle od prawej: Klub Erasmus Student Network przy UPWr (fot. Adrian Kulik)

Fot. 13. Stanowisko Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział we Wrocławiu oraz „SKN Wspornik” (fot. Sławomir Nowak)

Fot. 14. Stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (fot. Adrian Kulik)

Fot. 15. Stanowisko Samorządu Studenckiego Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (fot. Adrian Kulik)

Fot. 16. Stanowisko SKN Hydrologów i Hydrotechników (fot. Zbigniew Piepiora)

Fot. 17. Stanowisko SKN Meliorantów (fot. Zbigniew Piepiora)

Fot. 18. Stanowisko SKN Inżynierii Bezpieczeństwa „Bezpiecznik” (fot. Adrian Kulik)

Fot. 19. Stanowisko SKN Geodetów (fot. Adrian Kulik)

Fot. 20. Stanowisko SKN Planowania Przestrzennego „PUZZLE” (fot. Adrian Kulik)

Fot. 21. Stanowisko SKN Architektury Krajobrazu (fot. Anna Ferus)

Pewną nowością w ramach obchodów Światowego Dnia Wody było Seminarium ochrony od powodzi w dorzeczu Odry, które odbyło się pod Patronatem Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych zorganizowanym przez dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. nadzw. oraz studentów kierunku Inżynieria i gospodarka wodna: Kingę Majdę, Karolinę Żygadło i Mateusza Nieświeca (fot. 22). Uczestniczyło w nim 3 szkoły, z podziałem na 2 grupy. Podczas seminarium omówiono zagadnienia związane z szacowaniem i oceną ryzyka oraz zagrożenia powodziowego. W każdej z grup przeprowadzano test sprawdzający wiedzę uczestników. Wyłoniono zwycięzców z każdej z grup. Osoby te otrzymały nagrody i upominki (fot. 23 i 24).

Fot. 22. Komitet organizacyjny Seminarium ochrony od powodzi w dorzeczu Odry Karolina Żegadło, dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw., Kinga Majda i Mateusz Nieświec

Fot. 23. Komitet organizacyjny Seminarium wręcza nagrody specjalne uczennicy Hani i uczniowi Kornelowi ze Szkoły Podstawowej nr 99 im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Fot. 24. Wyróżnienie uczniowie i opiekunowie ze Szkoły Podstawowej nr 99 im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu wraz z Komitetem organizacyjnym Seminarium

Podczas tegorocznych obchodów ŚDW odbyło się także Seminarium prowadzone przez Członków Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w ramach którego przeprowadzono cztery wykłady tematyczne:

 1. Prof. dr hab. Stanisław Staśko i dr Sebastian Buczyński „Susza 2015 roku i jej wpływ na wydajność źródeł w Polsce i w Niemczech”,
 2. „Wykorzystanie technologii geoinformatycznych w ustalaniu zasobów podziemnych” Dr hab. Jacek Gurwin, prof. nadzw.,
 3. Dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. „Rozwój systemu HydroProg do prognozowania wezbrań i wczesnego ostrzegania przed powodziami”
 4. Dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk „Jak zagospodarować wodę w mieście?”.

Również w tej sekcji przeprowadzono konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Trzecia sekcja tematyczna, tj. wykłady, cieszyły się również dużą popularnością – wzięło w nich udział ponad 120 uczniów. Wykłady prowadzili specjaliści z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej czy też architektury krajobrazu. Odbyły się następujące prelekcje:

 • dr Zbigniew Piepiora „Woda – dar i żywioł”,
 • dr inż. Radosław Stodolak „Monotlenek diwodoru – substancja niezwykła”,
 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw. „Erozja gleb – problem dla ludzkości czy dar natury?”,
 • dr hab. inż. Daniel Garlikowski „Hydrobox – innowacyjna technologia w nawadnianiu roślin”
 • dr Ewa Walter „Różne oblicza wody w przestrzeni miejskiej”
 • mgr inż. Dorota Rak, AQUA SERWIS S. A. „Badania parametrów fizykochemicznych wody na potrzeby utrzymania biotopów na terenie Wrocławskiego Afrykarium”.

Również w tym przypadku przeprowadzano konkursy i wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali nagrody na podsumowaniu uroczystości.

Bardzo ciekawą sekcją Światowego Dnia Wody były laboratoria i warsztaty. W tym przypadku odbyło się 5 różnych pokazów, tj.:

 • Model Wrocławskiego Węzła Wodnego – symulacja przepływu wody przez Wrocławski Węzeł Wodny w Laboratorium wodnym im. Profesora Juliana Wołoszyna – prowadzący Kierownik laboratorium dr inż. Robert Głowski (fot. 25);

Fot. 25. Symulacja przepływu przez Wrocławski Węzeł Wodny w Laboratorium wodnym im. Juliana Wołoszyna (fot. Adrian Kulik)

 • Ruch wody w korycie naturalnym z przeszkodami podczas wezbrania, badanie lepkości cieczy; Laboratorium wodne im. Profesora Juliana Wołoszyna – prowadzący mgr inż. Maciej Gruszczyński (fot. 26);

Fot. 26. Badanie lepkości cieczy w Laboratorium wodnym im. Juliana Wołoszyna (fot. Sławomir Nowak)

 • zaprezentowanie modelu dolinowego rzeki naturalnej, modelowanie przegród poprzecznych doliny i symulacja przepływu wody (w Laboratorium wodnym im. Profesora Juliana Wołoszyna) – prowadzący mgr inż. Michał Śpitalniak (fot. 27);

Fot. 27. Prezentacja modelu dolinowego rzeki naturalnej wraz z modelowaniem przegród poprzecznych w Laboratorium wodnym im. J. Wołoszyna (fot. Adrian Kulik)

 • modelowanie przeszkód przegradzających koryto rzeki (żeremia bobrowe) wybranej doliny rzecznej w programie HEC-RAS w Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych – prowadzący dr inż. Robert Kasperek (fot. 28).

Fot. 28. Modelowanie procesów hydrologicznych w dolinie rzecznej za pomocą programu HEC-RAS – Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych (fot. Sławomir Nowak)

 • prezentacja oznaczania zanieczyszczeń występujących w śródlądowych wodach powierzchniowych – chromatografia jonowa i ICP, badania mikroskopowe osadu czynnego – mikroskop konfokalny w Centralnym Wydziałowym Laboratorium Badań Środowiskowych poprowadzili: dr inż. Paweł Lochyński, dr inż. Magdalena Domańska, mgr inż. Kamila Hamal, mgr inż. Sylwia Charazińska, mgr inż. Tomasz Garbowski (fot. 29);

Fot. 29. Prezentacja działania mikroskopu konfokalnego, przeznaczonego do badań mikroskopowych osadu czynnego – Wydziałowe Laboratorium Badań Środowiskowych (fot. Sławomir Nowak)

Po zakończeniu wspomnianych wyżej sekcji uczniowie mieli czas na zwiedzanie stanowisk wystawowych instytucji oraz studenckich kół naukowych, a także zostali poczęstowani ciepłymi napojami jak kawa i herbata.

O godzinie 15:00 odbyło się podsumowanie uroczystości w auli Jana Pawła II, którą prowadził mgr inż. Łukasz Gruss. Zakończenie stanowiło podziękowanie dla uczestników Światowego Dnia Wody, patronów honorowych, sponsorów i współorganizatorów. Nagrody ufundowali:

 • prof. dr hab. inż. Józef Sowiński – Prorektor ds. studenckich i edukacji,
 • prof. dr hab. inż. Bernard Kontny – Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. – Kierownik Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych i Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska,
 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska,
 • dr hab. inż. Szymon Szewrański, prof. nadzw. i dr hab. Marian Kachniarz, prof. nadzw. – Katedra Gospodarki Przestrzennej,
 • mgr inż. Tomasz Wilanowski – wiceprezes zarządu AQUA SERWIS SA Wrocław,
 • mgr inż. Robert Łazik – zastępca dyrektora IMGW-PIB oddział we Wrocławiu,
 • mgr inż. Mateusz Surowski – p.o. Dyrektora i mgr inż. Bartłomiej Pietruszewski – Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • mgr inż. Witold Ziomek – Prezes Zarządu MPWiK SA, mgr inż. Robert Lewandowski – Wiceprezes Zarządu MPWiK SA, mgr inż. Tomasz Konieczny – Dyrektor Centrum Nowych Technologii MPWiK SA.

Następnie Pan mgr inż. Łukasz Gruss poprosił o zabranie głosu obecnych fundatorów nagród, tj. prof. dr. hab. inż. Bernarda Kontnego (fot. 30), dr. hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. nadzw. (fot. 31), dr. hab. inż. Romualda Żmudę, prof. nadzw. (fot. 32), mgr. inż. Mateusza Surowskiego (fot. 33) i mgr. inż. Roberta Łazika (fot. 34). Każdy z przemawiających pogratulował zwycięzcom nagród i cieszył się, że mógł uczestniczyć w tak ważnej uroczystości. Życzyli również powodzenia w dalszych wyborach naukowych i wybrania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jako przyszłej alma mater.

Koordynator ŚDW przypomniał również, że na stronie instytucji zamieszczono informacje o Światowym Dniu Wody na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, za co podziękował.

Fot. 30. Przemówienie podsumowujące ŚDW prof. dr. hab. inż. Bernarda Kontnego, Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (fot. Zbigniew Piepiora). W tle (od lewej): mgr inż. Paweł Tomczyk, Mateusz Nieśwież, Kinga Majda i mgr inż. Łukasz Gruss.

Fot. 31. Przemówienie podsumowujące dr. hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. nadzw., Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska i Kierownika Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych (fot. Zbigniew Piepiora)

Fot. 32. Przemówienie podsumowujące dr. hab. inż. Romualda Żmudy, prof. nadzw., Dyrektora Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska(fot. Zbigniew Piepiora)

Fot. 33. Przemówienie podsumowujące mgr. inż. Mateusza Surowskiego, p.o. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu (fot. Zbigniew Piepiora)

Fot. 34. Przemówienie podsumowujące mgr. inż. Roberta Łazika, Zastępcy Dyrektora IMGW-PIB, Oddział we Wrocławiu (fot. Zbigniew Piepióra)

Ostatnim punktem uroczystości było rozdanie nagród dla uczniów, którzy zwyciężyli w konkursach organizowanych na seminariach, wykładach, laboratoriach i warsztatach. Wręczono również dyplomy dla nauczycieli oraz szkół, które wzięły udział w obchodach Światowego Dnia Wody 2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Nagrody wręczyli fundatorzy, m.in. Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji wraz z Zastępcą Dyrektora IMGW-PIB we Wrocławiu (fot. 35), a także wraz z Kierownikiem Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych (fot. 36), jak też nagrody wręczył Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska wraz z Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu (fot. 37).

Fot. 35. Wręczenie nagród dla uczniów – Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Zastępca Dyrektora IMGW – PIB Wrocław (fot. Sławomir Nowak)

Fot. 36. Wręczenie nagród dla uczniów – Kierownik Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, Dziekan WIKŚIG i Z-ca Dyr. IMGW – PIB Wrocław (fot. Sławomir Nowak)

Fot. 37. Wręczenie nagród dla uczniów – Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska oraz p.o. Dyrektora PGW Wody Polskie (fot. Sławomir Nowak)

Ostatnim punktem programu było wykonanie wspólnego zdjęcia: patronów honorowych, sponsorów, współorganizatorów oraz uczniów i nauczycieli (fot. 38).

Fot. 38. Pamiątkowe zdjęcie wszystkich osób, które wzięły udział w Światowym Dniu Wody 2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (fot. Sławomir Nowak)

Jako niespodziankę, dla wszystkich studentów-wolontariuszy Pan Dziekan przygotował drobne upominki, które wręczył po wykonaniu zdjęcia (fot. 39).

Fot. 40. Wręczenie upominków dla studentów-wolontariuszy przez Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji i Dyrektora PGW Wody Polskie (fot. Sławomir Nowak)

W przygotowaniach do obchodów Światowego Dnia Wody wzięły udział następujące jednostki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

 • Biuro Rekrutacji
 • Biuro Informacji i Promocji
 • Dział Spraw Studenckich
 • Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zdjęcia wykonali: Sławomir Nowak (pracownik Instytutu Inżynierii Środowiska), Zbigniew Piepiora, Adrian Kulik, Anna Ferus.

Podziękowania od Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

W związku z obchodami Światowego Dnia Wody na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dniu 22 marca, Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Bernard Kontny składa podziękowania pracownikom, doktorantom i studentom wydziału oraz przedstawicielom firm i instytucji, którzy poprowadzili sesje warsztatowe oraz wykłady inauguracyjne, pracownikom wsparcia technicznego, jednostkom uczelni oraz pomocy administracyjnej. Szczególne podziękowania należą się fundatorom nagród, instytucjom prowadzącym sesje warsztatowe, a także gościom biorącym udział w Światowym Dniu Wody. Serdeczne podziękowania za zaangażowanie Pan Dziekan przekazuje:

 • mgr inż. Łukaszowi Grussowi, koordynatorowi Światowego Dnia Wody na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, za organizację.
 • prof. dr hab. inż. Jarosławowi Bosemu Prorektorowi do spraw nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za otwarcie Światowego Dnia Wody.
 • prof. dr hab. inż. Józefowi Sowińskiemu – Prorektorowi do spraw studenckich i edukacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za ufundowanie nagród.
 • dr hab. inż. Mirosławowi Wiatkowskiemu, prof. nadzw. – Kierownikowi Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, Dyrektorowi Instytutu Inżynierii Środowiska, za pomoc w organizacji Światowego Dnia Wody, w tym opiekę merytoryczną.
 • mgr. inż. Pawłowi Tomczykowi za pomoc w organizacji Światowego Dnia Wody.

Szczególne podziękowania od Pana Dziekana należą się studentom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Światowego Dnia Wody:

Lp. Imię i nazwisko Rok studiów, kierunek
1. Kinga Majda 3, IiGW
2. Mateusz Nieświec 3, IiGW
3. Karolina Żygadło 3, IiGW
4. Ewelina Kołodziejczyk II II°, IiGW
5. Marcin Janeczek II II°, IiGW, SKN HIH
6. Maciej Nickarz 4, GP, PUZZLE
7. Marta Stachowiak 3, IiGW
8. Mateusz Respekta 3, IiGW
9. Dominika Obsada 3, IiGW
10. Tomasz Dębicki 3, IiGW
11. Krzysztof Piestrak 3, IiGW
12. Szymon Wizimirski 3, IiGW
13. Maria Robaszewska 3, IiGW
14. Ewa Knap I II°, IiGW, SKN HIH
15. Sara Burkiewicz I II°, IŚ, SKN HIH
16. Grzegorz Konrad 3, IIGW
17. Karolina Wiśniewska 3, IiGW, SKN Meliorantów
18. Grzegorz Mamrot 3, IiGW, SKN Meliorantów
19. Wioleta Gireń 2, IiGW, SKN HIH
20. Aleksander Woźnicki 3, IŚ, SKN HIH
21. Mateusz Bałdys 3, IB
22. Michał Ciastoń 3, IiGW
23. Marcin Pawłowski 3, IiGW
24. Wojciech Kała 3, IiGW
25. Magdalena Paszkowska 4, GP, PUZZLE
26. Patrycja Nalepa 3, IiGW
27. Karina Dziewanda 3, IiGW
28. Agata Zembik 3, GP
29. Agata Niedźwiedzka 3, IIGW
30. Liwia Pabijan 3, IiGW, SKN HIH
31. Aleksandra Kalwat 1,IŚ, SKN HIH
32. Martyna Hodyjas 3, IIGW
33. Natalia Sieczka 2,IŚ, SKN HIH
34. Alicja Kiryk 2, IiGW, SKN HIH
35. Mateusz Kaźmierczak 4,IŚ, SKN HIH
36. Jan Kujawski 2, IiGW, SKN HIH
 • Samorządowi Studenckiemu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Wydziałowemu Samorządowi Studenckiemu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Pozostali pracownicy wydziału i doktoranci, którym Pan Dziekan składa podziękowanie:

 • mgr. inż. Krzysztofowi Wojarnikowi za wygłoszenie wykładu inauguracyjnego.
 • dr. hab. inż. Romualdowi Żmudzie – Dyrektorowi Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska za poprowadzenie wykładu tematycznego i ufundowanie nagród,
 • dr. hab. inż. Szymonowi Szewrańskiemu, prof. nadzw. i dr. hab. Marianowi Kachniarzowi, prof. nadzw. – Katedra Gospodarki Przestrzennej za ufundowanie nagród,
 • dr. inż. Robertowi Głowskiemu za prowadzenie sesji i warsztatów w Laboratorium wodnym im. Profesora Juliana Wołoszyna.
 • dr. inż. Robertowi Kasperkowi za prowadzenie sesji i warsztatów w Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych.
 • mgr. inż. Maciejowi Gruszczyńskiemu za prowadzenie sesji i warsztatów w Laboratorium wodnym im. Profesora Juliana Wołoszyna.
 • mgr. inż. Michałowi Śpitalniakowi za prowadzenie sesji i warsztatów w Laboratorium wodnym im. Profesora Juliana Wołoszyna.
 • dr. inż. Pawłowi Lochyńskiemu za prowadzenie sesji i warsztatów w Centralnym Wydziałowym Laboratorium Badań Środowiskowych.
 • dr. inż. Magdalenie Domańskiej za prowadzenie sesji i warsztatów w Centralnym Wydziałowym Laboratorium Badań Środowiskowych.
 • mgr. inż. Tomaszowi Garbowskiemu za prowadzenie sesji i warsztatów w Centralnym Wydziałowym Laboratorium Badań Środowiskowych.
 • mgr inż. Sylwi Charazińskiej za prowadzenie sesji i warsztatów w Centralnym Wydziałowym Laboratorium Badań Środowiskowych.
 • mgr. inż. Piotrowi Dragańskiemu za prowadzenie sesji i warsztatów w Centralnym Wydziałowym Laboratorium Badań Środowiskowych.
 • mgr. inż. Aleksandrze Bawiec za prowadzenie sesji i warsztatów w Centralnym Wydziałowym Laboratorium Badań Środowiskowych.
 • mgr. inż. Kamili Hamal za prowadzenie sesji i warsztatów w Centralnym Wydziałowym Laboratorium Badań Środowiskowych.
 • dr. Zbigniewowi Piepiora za poprowadzenie wykładu
 • dr. inż. Radosławowi Stodolakowi za poprowadzenie wykładu tematycznego
 • dr. hab. inż. Danielowi Garlikowskiemu Dyrektorowi Instytutu Budownictwa za poprowadzenie wykładu tematycznego,
 • dr. Ewie Walter za poprowadzenie wykładu tematycznego,
 • dr. hab. inż. Tomaszowi Kowalczykowi za poprowadzenie sesji warsztatowej,
 • mgr. inż. Arturowi Majchrzakowi za wsparcie techniczne.
 • mgr. inż. Piotrowi Kałudze za wsparcie techniczne.
 • mgr inż. Sławomirowi Nowakowi za wsparcie techniczne.
 • dr. inż. Wojciechowi Łyczko za przygotowanie i sesję Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych we Wrocławiu.
 • dr. hab. inż. Ryszardowi Pokładek za przygotowanie i sesję Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych we Wrocławiu.

Podziękowania dla kierowników jednostek administracyjnych uczelni:

 • mgr Pauliny Boroń Kacperek – Dyrektor Biura Rekrutacji za pomoc merytoryczną i wsparcie techniczne.
 • dr Doroty Sikory – Dyrektor Biura Informacji i Promocji za pomoc merytoryczną i wsparcie techniczne.
 • mgr Kazimiery Anioł – Dyrektor Działu Spraw Studenckich za pomoc merytoryczną i wsparcie techniczne.
 • mgr Jolanty Cianciary – Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za pomoc merytoryczną.
 • mgr inż. Ryszarda Graf – Dyrektora Działu Aparatury i Pomocy Dydaktycznych za wsparcie techniczne.
 • Danuty Gigiel – Samodzielnemu referentowi w Dziale Administracyjno-Gospodarczym budynku Melioracji za wsparcie techniczne.

Podziękowania dla dyrektorów instytucji, współorganizatorów i Patronów Honorowych Światowego Dnia Wody:

 • mgr inż. Tomasza Wilanowskiego – wiceprezesa zarządu AQUA SERWIS S. A. z siedzibą we Wrocławiu za ufundowanie nagród, prowadzenie sesji warsztatowej i pomoc merytoryczną,
 • mgr inż. Doroty Rak z firmy AQUA SERWIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu za prowadzenie sesji warsztatowej i pomoc merytoryczną,
 • prof. dr hab. Stanisława Staśko oraz dr Sebastiana Buczyńskiego za prowadzenie sesji warsztatowej i pomoc merytoryczną,
 • dr hab. Jacka Gurwina, prof. nadzw. za prowadzenie sesji warsztatowej i pomoc merytoryczną,
 • dr hab. Tomasza Niedzielskiego, prof. nadzw. za prowadzenie sesji warsztatowej i pomoc merytoryczną,
 • mgr inż. Mateusza Surowskiego Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu za ufundowanie nagród oraz za prowadzenie sesji warsztatowej, umieszczenie informacji o Światowym Dniu Wody na stronie głównej instytucji,
 • mgr inż. Moniki Poważnej – Koordynatora w Departamencie Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych,
 • mgr inż. Witolda Ziomek – Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. za ufundowanie nagród oraz za prowadzenie sesji warsztatowej,
 • mgr inż. Roberta Lewandowskiego – Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. za ufundowanie nagród oraz za prowadzenie sesji warsztatowej,
 • mgr inż. Tomasza Koniecznego – Dyrektora Centrum Nowych Technologii w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S. A. za ufundowanie nagród oraz za prowadzenie sesji warsztatowej,
 • dr inż. Ryszarda Kosierb – Dyrektora Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu za prowadzenie sesji warsztatowej,
 • mgr inż. Roberta Łazika – Zastępcy Dyrektora Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu za prowadzenie sesji warsztatowej,
 • mgr Waldemara Kulaszki-Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
 • mgr Mariana Dziewanowskiego Głównego Specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – za prowadzenie sesji warsztatowej, umieszczenie informacji o Światowym Dniu Wody na stronie głównej instytucji,
 • mgr inż. Moniki Poważnej – Koordynatora w Departamencie Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych za pomoc merytoryczną.