Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wycena lasów w praktyce

W ramach realizacji ćwiczeń z przedmiotu wycena lasów, studenci specjalności gospodarka nieruchomościami (kierunek geodezja i kartografia) odbyli wyjazd terenowy do Nadleśnictwa Zdroje, w celu zweryfikowania nabytych umiejętności w praktyce. Celem ćwiczeń terenowych było zapoznanie studentów z tematyką dokumentacji leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe, struktury przestrzennej organizacji Lasów Państwowych oraz praktycznej wyceny nieruchomości leśnej z wykorzystaniem techniki szacunku brakarskiego.

Zajęcia odbyły się dzięki współpracy Pana Piotra Mirka z Nadleśnictwa Zdroje oraz dr inż. Jana Kazaka z Katedry Gospodarki Przestrzennej.