Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SKN Planowania Przestrzennego PUZZLE – Szkoła Letnia w Timisoarze 2018

Zdj. 1.: Uczestnicy Szkoły Letniej 2018.
Fot. SKN Planowania Przestrzennego PUZZLE.

Założeniem Szkoły Letniej było opracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w zakresie obiektów kultury na obszarze miasta Timisoara na potrzeby wydarzenia „Europejska Stolica Kultury - Timisoara 2021”. Szkoła Letnia została zrealizowana dzięki zaproszeniu i współpracy z Instytutem Interkulturalnym Timisoara (ang. Intercultural Institute Timisoara). Nasz zespół wykonał projekt z wykorzystaniem aplikacji „Collector for ArcGIS” oraz utworzył „Story Maps”. Wykorzystanie nowoczesnych technologii  pozwoliło nam pozyskać wiedzę wykraczającą poza zakres nauczania oraz zdobyć doświadczenie współpracując z  zagranicznym środowiskiem.

Zdj. 2.: Jedno ze spotkań w Instytucie Interkulturalnym Timisoara z Eugen’em Gherga.
Fot. SKN Planowania Przestrzennego PUZZLE.

Zadaniem uczestników było zmapowanie miasta pod kątem miejsc rekreacji, zabytków oraz Europejskiej Stolicy Kultury korzystając z aplikacji Collector for ArcGIS a następnie na podstawie zebranych danych- stworzenie mapy przy wykorzystaniu produktu firmy ESRI - „Story Maps”. Ponadto, studenci uaktualnili bazę zdjęć Google Maps wykorzystując geotagowane zdjęcia wykonane podczas prac terenowych.

Zdj. 3.: Praca w terenie – zbieranie danych z wykorzystaniem aplikacji Collector for ArcGIS (Esri).
Fot. SKN Planowania Przestrzennego PUZZLE.

Codziennie oprócz ciężkiej pracy grupa miała okazję uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych związanych z inauguracją  „Europejskiej Stolicy Kultury 2021”w Timisoarze. Regularnie odbywały się również spotkania w Instytucji goszczącej gdzie na bieżąco omawiane były problemy napotkane przy tworzeniu projektu. Nie zabrakło czasu na wspólne integracje oraz wyjścia na festiwale gdzie uczestnicy mogli poznać lokalną kulturę.  

Zdj. 4.: Skrót wydarzeń związanych z ECC 2021.
Fot. SKN Planowania Przestrzennego PUZZLE.