Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dyplomy dla absolwentów studiów polsko-chińskich

Przedstawicielami Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w komisji egzaminacyjnej byli dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw. UPWr oraz dr hab. inż. Bartosz Jawecki. Do obron prac magisterskich przystąpiło 8 studentów: Gan Zijiao, Jiang Yuan, Liu Congzhe, Lu Chu, Pan Zeng, Yan Hongbing, Yan Kexin, Yang Shiyou. Wszyscy studenci obronili prace dyplomowe.

Następie 27 czerwca 2019 r. odbyła się Graduate Ceremony (Ceremonia Ukończenia Studiów), w której dr hab. inż. Bartosz Jawecki, reprezentujący dziekana WIKŚiG, wręczył dyplomy ukończenia studiów. W krótkim przemówieniu pogratulował absolwentom wytrwałości i zaangażowania w studiowaniu, którego efektem było uzyskanie dyplomów oraz życzył sukcesów w pracy zawodowej. Absolwenci uzyskali dyplomy ukończenia studiów na kierunku architektura krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Hunan Agricultural University w Changsha.

Z chińską relacją z ceremonii ukończenia studiów można zapoznać się na m.in. stronie https://mp.weixin.qq.com/s/vGaR-kpQOFym8PVuGKpZ_Q