Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Profesorowie Bryś i Sobota w Tbilisi

Przekazano na ręce dyrektora Instytutu prof. Givi Gavardashvili adresy rektora naszej uczelni prof. Tadeusza Trziszki oraz dziekana naszego wydziału prof. Bernarda Kontnego wraz z grafiką Gmachu Głównego oraz gadżetami uczelnianymi. W uroczystościach oraz towarzyszącej im konferencji naukowej wzięły udział delegacje z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Łotwy i Rosji. Polskę oprócz delegacji naszego wydziału reprezentowały kilkuosobowe delegacje z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i z Politechniki Częstochowskiej, a także przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnicy konferencji zwiedzili największy w Gruzji zbiornik wodny Zhinvali, którego zasoby zaopatrują Tbilisi w wodę. W czasie pobytu na Uniwersytecie Technicznym przedstawiciele wydziału przeprowadzili rozmowy na temat wspólnych projektów badawczych z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi oraz problematyki hydrometeorologii, a także wymiany studentów i pracowników naukowych w ramach staży.