Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

19 konferencja T&S w Cape Town za nami

Tym razem partnerem był Cape Peninsula University of Technology (CPUT) oraz firma badawczo-projektowa Peterson&Cooke. Stałym przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji T&S jest prof. Jerzy Sobota. W czasie konferencji w dniach 24-27.09.2019 autorzy z 20 krajów: Australia, USA, Szwecja, Republika Czeska, Wielka Brytania, Rosja, Polska, RPA, Indie, Holandia, Chiny, Norwegia, Ukraina, Bułgaria, Izrael, Włochy, Austria, Niemcy, Zambia i Kanada przedstawili 43 referaty. Konferencje otworzył w imieniu gospodarza konferencji prof.Chris Nhlapo, vice Chancellor CPUT. W ramach konferencji jej uczestnicy zwiedzili laboratoria firmy Peterson&Cooke oraz mieli okazję dotrzeć na przylądek Cape Point. Tradycyjną butelkę szampana dla uczestnika konferencji, który przybył na nią z najdalszego punktu, otrzymał tym razem John Furlan z GIW Industries, Inc. z Grovetown ze stanu Georgia w USA. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wydziału: prof. Jerzy Sobota, prof. Tomasz Tymiński oraz dr Maciej Gruszczyński. Kolejna 20 konferencja T&S w roku 2021 odbędzie się we Wrocławiu, jako że będzie to rok 50-lecia od jej pierwszej edycji. Materiały konferencji (proceedings) są indeksowane w SCOPUS-ie, można je znaleźć w Bibliotece Głównej oraz na stronie konferencji: ts.upwr.edu.pl.