Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konkurs „OZE w obiektywie studentów IŚ”

Jury konkursu w składzie: dr inż. Beata Malczewska, dr inż. Robert Głowski, pan Sławomir Nowak, mgr inż. Maciej Gruszczyński, mgr inż. Jan Błotnicki, mgr inż. Paweł Tomczyk, dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. UPWr oceniło 50 nadesłanych prac. Kluczem do oceny były treści przedmiotu „Podstawy wykorzystania energii odnawialnej” realizowanej przez Zespół Mirosław Wiatkowski, Beata Malczewska i Robert Głowski na III roku kierunku Inżynieria Środowiska.

Laureaci:

  • I miejsce Marta Serenda
  • II miejsce Natalia Szwender
  • III miejsce Kinga Marek, Patryk Jaskółowski i Kamila Stachów.

Wyróżnienia zostały przyznane studentkom: Annie Piaseckiej, Katarzynie Wańdoch i Klaudii Krajewskiej.

Zwycięzcom gratulujemy! Autorom wszystkich nadesłanych zdjęć dziękujemy!


Marta Serenda, Legnica


Natalia Szwender, Żerniki Wielkie


Kinga Marek, Gać


Patryk Jaskółowski, Pilchowice


Kamila Stachów, Nysa


Anna Piasecka, Pągów


Katarzyna Wandoch, Jasna Góra


Klaudia Krajewska, Zgorzelec