Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wykorzystujemy Odnawialne Źródła Energii

W 2008 r. dr inż. Jarosław Dąbrowski z Instytutu Budownictwa UPWr zaprojektował system wizualizacji pracy dużej instalacji słonecznej o mocy szczytowej 81 kW. Wizualizację pracy instalacji on-line można zobaczyć na telebimie w holu budynku Melioracji.

instalacje_01

Fot. Instytut Budownictwa

Dnia 15 lutego 2015 roku na dachu budynku C-5 Centrum Geo-Info-Hydro UPWr uruchomiona została duża instalacja słoneczna o mocy szczytowej 81 kW. Koncepcja projektowa instalacji i systemu pomiarowego wykonana została w 2008 r. przez dr. inż. Jarosława Dąbrowskiego z Instytutu Budownictwa UPWr, który sprawował nadzór autorski nad wykonaniem instalacji słonecznej i systemu pomiarowego.

  instalacje_02

Fot. Instytut Budownictwa

Z kolei dnia 22 maja 2018 roku uruchomiona została duża elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) o mocy szczytowej 85 kWp. Pomysłodawcą wykorzystania dwóch elewacji budynku C-3 Centrum Dydaktycznego-Naukowego UPWr na fasadę fotowoltaiczną BIPV (Building Integrated Photovoltaics) jest dr inż. Jarosław Dąbrowski z Instytutu Budownictwa UPWr.

instalacje_03

Fot. Instytut Budownictwa