Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Koronawirus SARS-Cov-2 – zalecenia i komunikaty

19.03.2020

Zgodnie z pismem okólnym rektora nr 9/2020 zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 24 maja 2020 r.
Ponadto w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie uczelni przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania uczelni w czasie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-Cov-2 znajdują się na stronie głównej UPWr.