Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Pozytywna ocena PKA dla kierunku GiK

polska_komisja_akredytacyjna_logo

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na UPWr umożliwia studentom kierunku geodezja i kartografia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz że wszystkie kryteria w sprawie oceny programowej są przez nasz kierunek spełnione.

Ocena została przyznana na 6 lat. Zgodnie z uchwałą Prezydium PKA następna ocena programowa na kierunku geodezja i kartografia powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w wizytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej: Studentom kierunku geodezja i kartografia, Interesariuszom zewnętrznym z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz naszym Nauczycielom Akademickim.

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie w proces kształcenia, a w szczególności w przedsięwzięcia służące zapewnieniu jego wysokiej jakości.

Serdecznie gratulujemy całej naszej społeczności akademickiej!