Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2018

Nagroda dla SKN Planowania Przestrzennego PUZZLE

Członkinie SKN Planowania Przestrzennego PUZZLE zostały nagrodzone w ogólnopolskich studenckich warsztatach urbanistyczno-architektonicznych „Włócz się... po mieście” organizowanych na Politechnice Łódzkiej.

47 Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

W dniach 26-27.04.2018 studenci Ewa Knap, Adrian Kulik, Aleksander Woźnicki, Marcin Szetelnicki i Jeremi Baran reprezentujący SKN Hydrologów i Hydrotechników udali się na 47 Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, odbywające się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Wręczenie dyplomów

Na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w dniu 25.04.2018 r. w Auli im. Jana Pawła II zostały wręczone dyplomy ukończenia studiów I stopnia studentom studiów stacjonarnych.

Polscy i niemieccy studenci zaprojektują ogród literacki w Dreźnie

W sercu drezdeńskiego Neustadt znajduje się Muzeum Ignacego Kraszewskiego, prezentujące twórczość polskiego pisarza. Tradycje muzeum nawiązują do historii tego miejsca. To w właśnie w tej willi przy Nordstrasse 28, Ignacy Kraszewskie spędził na emigracji sześć lat. Willa wraz z ogrodem stała się dla pisarza nowym domem i miejscem pracy.

Pracownicy Wydziału na I Międzynarodowej Konferencji „Żegluga Łączy”

W dniach 18-19 kwietnia 2018 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Ministerialna „Żegluga Łączy”, którą zorganizowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE).

Spotkanie z DHI Polska

Jak sami piszą: „Firma DHI to eksperci, do których warto się zwrócić, gdy stoisz przed trudnym wyzwaniem dotyczącym gospodarki wodnej. Bez względu na to, czy chodzi o rzekę, ocean, linię brzegową, wodę miejską czy wykorzystywaną w przemyśle. Możemy Ci pomóc!”.

Życzenia urodzinowe dla profesora Jerzego Kowalskiego

Szczęśliwie świętowaliśmy 85 urodziny prof. dr hab. inż. Jerzego Kowalskiego z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wielkanoc 2018

Z okazji Świąt Wielkanocnych zdrowia, radosnego nastroju, wiosennego optymizmu oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół wszystkim pracownikom i studentom wydziału życzy dziekan prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Światowy Dzień Wody na UPWr po raz dziewiąty!

22 marca 2018 roku po raz dziewiąty odbyły się obchody Światowego Dnia Wody na naszej uczelni. Była to okazja do zaprezentowania bazy naukowo-dydaktycznej wydziału, m.in. Laboratorium wodnego im. Prof. Juliana Wołoszyna, Laboratorium Badań Środowiskowych czy Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych. Gościliśmy młodzież z 13 szkół średnich, która przybyła na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, aby uczestniczyć w wykładach, seminariach i warsztatach. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem „Natura dla wody”.

Studenci gospodarki przestrzennej wyróżnieni w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

W dniu 15 marca 2018 r. studenci gospodarki przestrzennej wzięli udział w warsztatach pt. „Zintegrowane planowanie polityki rozwoju w Polsce” zorganizowanych przez Departament Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W trakcie spotkania przedstawili również projekty realizowane w ramach ćwiczeń z przedmiotu Fundusze unijne, które zostały wyróżnione przez MIR.