Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2018

Życzenia urodzinowe dla profesora Jerzego Kowalskiego

Szczęśliwie świętowaliśmy 85 urodziny prof. dr hab. inż. Jerzego Kowalskiego z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wielkanoc 2018

Z okazji Świąt Wielkanocnych zdrowia, radosnego nastroju, wiosennego optymizmu oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół wszystkim pracownikom i studentom wydziału życzy dziekan prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Światowy Dzień Wody na UPWr po raz dziewiąty!

22 marca 2018 roku po raz dziewiąty odbyły się obchody Światowego Dnia Wody na naszej uczelni. Była to okazja do zaprezentowania bazy naukowo-dydaktycznej wydziału, m.in. Laboratorium wodnego im. Prof. Juliana Wołoszyna, Laboratorium Badań Środowiskowych czy Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych. Gościliśmy młodzież z 13 szkół średnich, która przybyła na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, aby uczestniczyć w wykładach, seminariach i warsztatach. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem „Natura dla wody”.

Studenci gospodarki przestrzennej wyróżnieni w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

W dniu 15 marca 2018 r. studenci gospodarki przestrzennej wzięli udział w warsztatach pt. „Zintegrowane planowanie polityki rozwoju w Polsce” zorganizowanych przez Departament Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W trakcie spotkania przedstawili również projekty realizowane w ramach ćwiczeń z przedmiotu Fundusze unijne, które zostały wyróżnione przez MIR.

Europejska Karta Naukowa – co wiemy o naszej uczelni?

Warunki pracy i rozwoju naukowego, wpływ na organy decyzyjne, prawa własności intelektualnej czy równość płci – to tylko niektóre obszary, które zdiagnozowaliśmy w badaniu ankietowym na UPWr.

Nagroda Ministra Infrastruktury dla naszej studentki

W 2018 r. w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury za prace dyplomowe w kategorii prac magisterskich nagrodzona została między innymi Pani Agnieszka Kamizelich za pracę pt. „Idea osiedla społecznego a współczesne osiedla mieszkaniowe”. Promotorem pracy jest Pani dr inż. Beata Warczewska, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej.

Trzeci rocznik absolwentów wspólnych polsko-chińskich studiów

Dnia 2 marca 2018 r. odbyły się egzaminy magisterskie przed wspólną komisją. Jest to trzeci rocznik absolwentów wspólnych polsko-chińskich studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu, specjalność Chinese and Polish tradition in shaping of landscape.

Z wizytą w Parlamencie Ukrainy

W dniu 07.02.2018 roku dr inż. Olgierd Kempa z Katedry Gospodarki Przestrzennej brał udział, w jako zaproszony gość, w posiedzeniu roboczym podkomisji ziemskiej Parlamentu Ukrainy.

I miejsce w ogólnokrajowym konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej

Miło nam poinformować, że w ogólnokrajowym konkursie, organizowanym przez Instytut Metropolitalny w Gdańsku, na najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej, w kategorii prac licencjackich i inżynierskich I miejsce ex aequo zajęła studentka kierunku architektura krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pani inż. Joanna Dobrzańska.

Nasz student nagrodzony

Mgr inż. Jakub Chruściński, absolwent studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, został laureatem 45. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.