Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Koła naukowe

Na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji zarejestrowanych jest dziesięć studenckich kół naukowych (w nawiasach rok powstania koła):

 • Studenckie Koło Naukowe Architektury Krajobrazu (2001) – opiekunowie: dr inż. arch. Jerzy Potyrała, dr Anna Borcz, mgr inż. Krzysztof Stępień,
 • Studenckie Koło Naukowe Budownictwa (1973) – opiekun: dr inż. Radosław Tatko,
 • Studenckie Koło Naukowe Dendrologii Stosowanej (2005) – opiekun: dr Elżbieta Szocińska,
 • Studenckie Koło Naukowe Geodetów (1962) – opiekunowie: dr inż. Krzysztof Mąkolski, dr inż. Mirosław Kaczałek,
 • Studenckie Koło Naukowe Geodezyjnego Kształtowania Przestrzeni Wiejskiej (2001) – opiekun: dr inż. Olgierd Kempa,
 • Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków (2008) – opiekunowie: dr inż. Adam Michalski, dr inż. Przemysław Tymków,
 • Studenckie Koło Naukowe Hydrologów i Hydrotechników (1972) – opiekunowie:
  dr inż. Tomasz Tymiński, dr inż. Radosław Stodolak,
 • Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Bezpieczeństwa „Bezpiecznik” (2010)
  – opiekun: dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg,
 • Studenckie Koło Naukowe Meliorantów im. prof. Stanisława Baca (1952) – opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Janik,
 • Studenckie Koło Naukowe Planowania Przestrzennego (2006) – opiekun:  mgr inż. Jan Kazak .

Kuratorem wydziałowym studenckich kół naukowych jest prof. dr hab. inż. Jan Kempiński.