Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja programowa

Komisja programowa dla kierunku studiów ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Kadencja 2016-2020

 1. prof. dr hab. Beata Raszka, przewodnicząca, prodziekan
 2. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
 3. dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis
 4. dr hab. inż. Bartosz Jakubicki, prof. nadzw. ASP
 5. dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.
 6. dr hab. Maciej Filipiak, prof. nadzw.
 7. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
 8. dr inż. arch. Jerzy Potyrała
 9. dr Marta Weber-Siwirska, opiekun specjalności polsko-chińskiej – sekretarz komisji
 10. Marek Wiland, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU 
 11. Piotr Śnigucki, dyrektor DZPK
 12. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 13. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia