Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska i w dyscyplinie geodezja i kartografia