Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Seminaria doktoranckie

Plan seminariów na studiach doktoranckich

na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

Data Doktorant
Opiekun/Promotor
Temat
10.10.2019 SEMINARIUM ORGANIZACYJNE
24.10.2019 mgr inż. Jan Błotnicki
dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. nadzw.
Analiza ruchu rumowiska z podziałem na frakcje w przepławce dla ryb z wykorzystaniem anemometrii obrazowej
7.11.2019 mgr inż. Estera Trzcina
dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
Tomografia troposfery z użyciem obserwacji GNSS jako element systemu prognoz pogody
mgr inż. Kamil Smolak
dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
Budowa narzędzi GIS do modelowania przepływu ludności
21.11.2019 mgr inż. Jeremi Baran
dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. nadzw.
Gospodarka wodno-ściekowa w kontekście jakości środowiska cennych przyrodniczo obszarów górskich
mgr inż. Bogna Buta
dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
Badania nad wpływem zbiorników retencyjnych na transport zawiesiny w ciekach
19.12.2019 mgr inż. Marta Duljarz
dr hab. Wojciech Jakubowski
Wpływ czynników środowiskowych i antropogenicznych na przepływy maksymalne roczne o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia
mgr inż. Joanna Dobrzańska
dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.
Ocena wpływu oddziaływania warunków meteorologicznych w rejonie zakładów o szczególnej uciążliwości dla środowiska na radialne przyrosty drewna sosny pospolitej
16.01.2020 mgr inż. Daria Marczak
dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. nadzw.
Biodegradowalność geokompozytów sorbujących wodę
mgr inż. Grzegorz Bury
dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
Wyznaczanie precyzyjnych orbit satelitów GNSS z wykorzystaniem laserowych pomiarów odległości
23.01.2020 mgr inż. Radosław Zajdel
dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
Wyznaczanie globalnych parametrów geodezyjnych z wykorzystaniem systemu satelitarnego Galileo
mgr inż. Mateusz Drożdżewski
dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
Modelowanie opóźnienia troposferycznego w laserowych pomiarach odległości SLR do satelitów geodezyjnych
30.01.2020 mgr inż. Kamila Pawłowska
dr hab. inż. Bartosz Jawecki
Optymalizacja przestrzenna systemu powierzchni biologicznie czynnych w ekosystemach miejskich poprzez rozwój elementów zielonej infrastruktury
mgr inż. Adam Nadolny
dr hab. inż. Marek Trojanowicz
Wykorzystanie teledetekcji i GIS w monitorowaniu roślin inwazyjnych

Seminaria odbywają się w czwartki w sali 217M w godz. 10:15-12:00.

Zaliczenie odbywa się na podstawie prezentacji, dyskusji wyników badań, obecności i postępów w realizacji pracy doktorskiej.

text-align: center;"> Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska