Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada programowa

  1. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. uczelni – prodziekan – przewodnicząca rady
  2. dr inż. Zofia Zięba
  3. prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński
  4. prof. dr hab. inż. Paweł Śniady
  5. dr hab. inż. Daniel Garlikowski
  6. dr inż. Maciej Orzechowski
  7. dr inż. Andrzej Pawłowski – przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  8. mgr inż. Piotr Surma – WPB Sp z o. o.
  9. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
  10. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia