Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja programowa

Skład Komisji Programowej dla kierunku geodezja i kartografia
na kadencję 2016-2020

 1. Dr hab. inż. Marek Trojanowicz – przewodniczący
 2. Dr inż. Małgorzata Akińcza – sekretarz
 3. Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
 4. Dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.
 5. Dr inż. Teresa Dzikowska
 6. Prof. dr hab. inż. Edward Osada
 7. Dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
 8. Mgr inż. Maciej Tobjasz – Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
 9. Mgr inż. Krzysztof Goleniowski – Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
 10. Starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia
 11. Starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia