Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada programowa

Skład Rady Programowej ds. kierunku studiów Geodezja i Kartografia (kadencja 2020-2024):

  1. dr hab. inż. Piotr Gołuch, prof. uczelni, prodziekan – przewodniczący Rady
  2. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
  3. dr inż. Teresa Dzikowska
  4. dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni
  5. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. uczelni
  6. dr hab. inż. Marek Trojanowicz, prof. uczelni
  7. mgr inż. Krzysztof Goleniowski – Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
  8. mgr inż. Maciej Tobjasz – Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
  9. starosta IV roku GiK studiów stacjonarnych pierwszego stopnia – student Adam Pałęcki
  10. starosta II roku GiK studiów stacjonarnych drugiego stopnia – student Maciej Lackowski