Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada programowa

Skład Rady Programowej dla kierunku geodezja i kartografia
na okres od dnia 1.10.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.

  1. Dr hab. inż. Piotr Gołuch – przewodniczący (prodziekan kierunku GiK)
  2. Dr inż. Małgorzata Akińcza
  3. Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
  4. Dr inż. Teresa Dzikowska
  5. Dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
  6. Dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
  7. Mgr inż. Krzysztof Goleniowski – Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
  8. Mgr inż. Maciej Tobjasz – Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
  9. Starosta III roku GiK studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
  10. Starosta I roku GiK studiów stacjonarnych drugiego stopnia