Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada programowa

  1. dr hab. inż. Piotr Gołuch, prodziekan – przewodniczący rady
  2. dr inż. Małgorzata Akińcza
  3. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
  4. dr inż. Teresa Dzikowska
  5. dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni
  6. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. uczelni – przewodniczący rady dyscypliny inżynieria lądowa i transport
  7. mgr inż. Krzysztof Goleniowski – Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
  8. mgr inż. Maciej Tobjasz – Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
  9. starosta III roku GiK studiów stacjonarnych pierwszego stopnia – student Adam Pałęcki
  10. starosta I roku GiK studiów stacjonarnych drugiego stopnia – studentka Ewa Czarnik