Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja programowa

Komisja programowa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Kadencja 2016-2020

  1. prof. dr hab. Beata Raszka, przewodnicząca, prodziekan
  2. dr hab. inż. Szymon Szewrański
  3. dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska
  4. dr hab. Krystyna Bryś
  5. dr hab. inż. Maria Hełdak
  6. dr inż. Olgierd Kempa
  7. dr Alina Kulczyk-Dynowska, sekretarz komisji
  8. Łukasz Szkudlarek, Prezes Ekovert
  9. Piotr Kopeć, wice wójt gm. Kobierzyce
  10. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
  11. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia