Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada programowa

  1. prof. dr hab. Beata Raszka, prodziekan – przewodnicząca rady
  2. dr hab. inż. Szymon Szewrański, prof. uczelni
  3. dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni
  4. dr hab. Tomasz Malczyk, prof. dydaktyczny
  5. dr hab. Alina Kulczyk-Dynowska
  6. dr hab. Marek Furmankiewicz – sekretarz
  7. Łukasz Szkudlarek, prezes Ekovert
  8. Piotr Kopeć, wice wójt gminy Kobierzyce
  9. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
  10. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia