Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada programowa

  1. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. uczelni, prodziekan – przewodnicząca rady
  2. prof. dr hab. Mariusz Wiatr
  3. dr hab. inż. Małgorzata Biniak-Pieróg
  4. dr inż. Zbigniew Piepiora
  5. dr inż. Paweł Lochyński
  6. dr inż. Łukasz Kuta
  7. dr inż. Janusz Wrzesiński – przedstawiciel pracodawców
  8. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
  9. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia