Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada programowa

 1. dr inż. Robert Głowski, prodziekan – przewodniczący rady
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – przewodniczący rady dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 3. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski prof. uczelni
 4. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk prof. uczelni
 5. dr hab. inż. Agata Szymańska – Pulikowska
 6. dr hab. inż. Tomasz Tymiński prof. uczelni
 7. dr hab. inż. Ryszard Pokładek prof. uczelni
 8. dr hab. inż. Beata Olszewska
 9. mgr Mariusz Przybylski – dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie
 10. mgr inż. Kamil Tarasek – kierownik budowy OUOW KGHM Polska Miedź
 11. Adrianna Kołek – starosta kierunku inżynieria środowiska, 3 rok, studia stacjonarne pierwszego stopnia
 12. inż. Anna Kaniowicz – starosta kierunku inżynieria środowiska, 1 rok, studia stacjonarne drugiego stopnia
 13. inż. Mateusz Nieświec – starosta kierunku inżynieria i gospodarka wodna, 1 rok, studia stacjonarne drugiego stopnia