Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada programowa

1. Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
 • dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, prof. uczelni,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, prof. uczelni,

2. Przedstawiciele studentów:

 • inż. Przemysław Klim – starosta 1 roku studiów stacjonarnych mgr na kierunku IiGW,
 • inż. Wioletta Gireń – starosta 1 roku studiów stacjonarnych mgr na kierunku IŚ,
 • Adrianna Kołek – studentka IV roku stacjonarnych studiów inżynierskich – przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

3. Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • dr inż. Beata Głuchowska – Kierownik Wydziału Energetyki – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o. Wrocław,
 • mgr inż. Mateusz Nieświec – Inżynier Budowy, NAVIGA-STAL Sp. z o.o., Kiełczów.

4. Prodziekan wydziału IKŚiG:

 • dr hab. inż. Robert Głowski, prof. uczelni.