Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja programowa

 1. dr hab. inż. Tomasz Tymiński – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
 3. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
 4. dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 5. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.
 6. dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak
 7. dr hab. inż. Beata Olszewska
 8. dr inż. Wojciech Łyczko
 9. dr inż. Radosław Stodolak – sekretarz
 10. dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. nadzw. IMGW-PIB Kierownik Centrum Modelowania Powodzi i Susz
 11. mgr inż. Adam Cegieła – DZMIUW
 12. starosta III roku studiów stacjonarnych I-go stopnia
 13. starosta I roku studiów stacjonarnych II-go stopnia