Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Plany studiów

 

Dla studentów rozpoczynających w roku akademickim 2016/2017

plik PDF studia stacjonarne I stopnia, specjalność: archtektura zieleni we wnętrzach plik PDF, 350.48 KB
2018-10-15 10:51
plik PDF studia stacjonarne I stopnia, specjalność: kształtowanie i ochrona krajobrazu plik PDF, 366.92 KB
2018-10-15 10:51

 

Dla studentów rozpoczynających w roku akademickim 2017/2018

plik PDF studia stacjonarne I stopnia, specjalność: archtektura zieleni we wnętrzach plik PDF, 444.88 KB
2018-10-15 10:51
plik PDF studia stacjonarne I stopnia, specjalność: kształtowanie i ochrona krajobrazu plik PDF, 429.35 KB
2018-10-15 10:51
plik PDF studia stacjonarne II stopnia, specjalność kształtowanie i ochrona krajobrazu plik PDF, 236.18 KB
2018-10-15 10:51

 

Dla studentów rozpoczynających w roku akademickim 2017/2018 (nabór luty 2018)

plik PDF studia stacjonarne II stopnia, specialty: Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape, (specjalność: Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu) plik PDF, 391.66 KB
2018-10-15 10:51

 

Dla studentów rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019

plik PDF studia stacjonarne I stopnia, specjalność: kształtowanie i ochrona krajobrazu plik PDF, 404.25 KB
2018-10-15 10:51
plik PDF studia stacjonarne I stopnia, specjalność: architektura zieleni we wnętrzach plik PDF, 430.58 KB
2018-10-15 10:51
plik PDF studia stacjonarne II stopnia, specjalność: kształtowanie i ochrona krajobrazu plik PDF, 242.66 KB
2018-10-15 10:51

 

Dla studentów rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019 (nabór luty 2019)

plik PDF studia stacjonarne II stopnia, specialty: Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape, (specjalność: Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu) plik PDF, 428.36 KB
2018-10-15 10:52