Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja programowa

 1. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska – kierownik studiów doktoranckich,
 2. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.,
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński,
 4. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski,
 6. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 7. dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw.,
 8. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny,
 9. mgr inż. Joanna Gustowska – dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 10. mgr inż. Robert Pajkert – geodeta województwa dolnośląskiego,
 11. mgr inż. Justyna Stańczyk – uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska
 12. mgr inż. Paweł Hordyniec – uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie geodezja i kartografia.