Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Regulamin przyznawania Dyplomu Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za najlepszą pracę dyplomową magisterską