Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Lista osób przyjętych na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Imię i nazwisko Opiekun naukowy Jednostka
Dyscyplina: Ochrona i kształtowanie środowiska
mgr inż. Jeremi Baran dr hab. inż. Katarzyna Pawęska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr inż. Jan Błotnicki dr hab. inż. Tomasz Tymiński Instytut Inżynierii Środowiska
mgr inż. Bogna Buta dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. Instytut Inżynierii Środowiska
mgr inż. Joanna Dobrzańska dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw. Instytut Architektury Krajobrazu
mgr inż. Daria Marczak dr hab. Krzysztof Lejcuś Instytut Inżynierii Środowiska
mgr inż. Kamila Pawłowska prof. dr hab. Beata Raszka Katedra Gospodarki Przestrzennej
Dyscyplina: Geodezja i kartografia
mgr inż. Barbara Kasieczka dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw. Instytut Geodezji i Geoinformatyki
mgr inż. Adam Nadolny prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy Instytut Geodezji i Geoinformatyki