Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Doktoranci (lista na semestr letni 2019/20)

Studia doktoranckie

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Doktoranci – semestr letni 2019/2020

L.p. Imię i nazwisko Rok studiów Jednostka organizacyjna Opiekun lub Promotor
DYSCYPLINA OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
1. mgr inż. Jeremi Baran II Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. nadzw.
2. mgr inż. Jan Błotnicki II Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. nadzw.
3. mgr inż. Bogna Buta II Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
4. mgr inż. Joanna Dobrzańska II Instytut Architektury Krajobrazu dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.
5. mgr inż. Daria Marczak II Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. nadzw.
6. mgr inż. Kamila Pawłowska II Instytut Architektury Krajobrazu dr hab. inż. Bartosz Jawecki
7. mgr inż. Sylwia Charazińska III Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, prof. nadzw.
8. mgr inż. Grzegorz Chrobak III Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, prof. nadzw.
9. mgr inż. Katarzyna Szawernoga III Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski, prof. nadzw.
10. mgr inż. Kryspin Świder III Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski
11. mgr inż. Paweł Tomczyk III Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
12. mgr inż. Aleksandra Wdowczyk III Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska
13. mgr inż. Marta Duljarz IV Katedra Matematyki dr hab. Wojciech Jakubowski
14. mgr inż. Arkadiusz Głogowski IV Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska dr hab. Krystyna Bryś, prof. nadzw.
15. mgr inż. Henryk Grzywna IV Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska dr hab. inż. Beata Olszewska
16. mgr inż. Jakub Misiewicz IV Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. nadzw.
17. mgr inż. Krzysztof Wolski IV Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. nadzw.
18. mgr inż. Joanna Wysmułek IV Katedra Gospodarki Przestrzennej dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. nadzw.
19. mgr inż. Tomasz Garbowski IVp Instytut Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
20. mgr inż. Kamila Hamal IVp Instytut Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
21. mgr inż. Izabela Iwancewicz IVp Instytut Architektury Krajobrazu dr hab. Maciej Filipiak, prof. nadzw.
22. mgr inż. Małgorzata Świąder IVp Katedra Gospodarki Przestrzennej dr hab. inż. Szymon Szewrański, prof. nadzw.
23. mgr inż. Florentyna Markowicz IVp Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska
24. mgr inż. Jowita Pyszczek IVp Instytut Architektury Krajobrazu dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw.
25. mgr inż. Amadeusz Walczak IVp Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.
26. mgr inż. Karolina Zalewska IVp Instytut Architektury Krajobrazu dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis
DYSCYPLINA GEODEZJA I KARTOGRAFIA
1. mgr inż. Barbara Kasieczka II Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
2. mgr inż. Adam Nadolny II Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Marek Trojanowicz
3. mgr inż. Kamil Smolak III Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
4. mgr inż. Dariusz Strugarek III Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
5. mgr inż. Damian Tondaś III Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
6. mgr inż. Radosław Zajdel III Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
7. mgr inż. Grzegorz Bury IV Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
8. mgr inż. Mateusz Drożdżewski IV Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
9. mgr inż. Iwona Kudłacik IV Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Jan Kapłon
10. mgr inż. Elżbieta Lasota IV Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
11. mgr inż. Marta Rzeszowska IV Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Marek Trojanowicz
12. mgr inż. Estera Trzcina IV Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
13. mgr inż. Agata Walicka IV Instytut Geodezji i Geoinformatyki prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
14. mgr inż. Olga Grzeja IVp Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.
15. mgr inż. Mateusz Karpina IVp Instytut Geodezji i Geoinformatyki prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
16. mgr inż. Monika Płuciennik IVp Katedra Gospodarki Przestrzennej dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. nadzw.

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska