Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Doktoranci (lista na semestr letni 2020/21)

Studia doktoranckie

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Doktoranci – semestr letni 2020/2021

Lp. Imię i nazwisko Rok studiów Jednostka organizacyjna Opiekun/Promotor
DYSCYPLINA OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
1. mgr inż. Jan Błotnicki III Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Robert Głowski, prof. uczelni
2. mgr inż. Bogna Buta III Instytut Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
3. mgr inż. Joanna Dobrzańska III Instytut Architektury Krajobrazu dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. uczelni
4. mgr inż. Daria Marczak III Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. uczelni
5. mgr inż. Kamila Pawłowska III Instytut Architektury Krajobrazu dr hab. inż. Bartosz Jawecki, prof. uczelni
6. mgr inż. Sylwia Charazińska IV Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, prof. uczelni
7. mgr inż. Grzegorz Chrobak IV Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, prof. uczelni
8. mgr inż. Katarzyna Szawernoga IV Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski, prof. uczelni
9. mgr inż. Paweł Tomczyk IV Instytut Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
10. mgr inż. Aleksandra Wdowczyk IV Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, prof. uczelni
11. mgr inż. Marta Duljarz IVp Katedra Matematyki dr hab. Wojciech Jakubowski
12. mgr inż. Arkadiusz Głogowski IVp Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska dr hab. Krystyna Bryś, prof. uczelni
13. mgr inż. Henryk Grzywna IVp Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska dr hab. inż. Beata Olszewska, prof. uczelni
14. mgr inż. Jakub Misiewicz IVp Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. uczelni
15. mgr inż. Krzysztof Wolski IVp Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. uczelni
16. mgr inż. Joanna Lipsa IVp Katedra Gospodarki Przestrzennej dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni
18. mgr inż. Kamila Hamal IVp Instytut Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
20. mgr inż. Florentyna Markowicz IVp Instytut Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, prof. uczelni
DYSCYPLINA GEODEZJA I KARTOGRAFIA
1. mgr inż. Barbara Kasieczka III Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni
2. mgr inż. Adam Nadolny III Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Adam Iwaniak, prof. uczelni
3. mgr inż. Kamil Smolak IV Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni
4. mgr inż. Dariusz Strugarek IV Instytut Geodezji i Geoinformatyki prof. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica
5. mgr inż. Damian Tondaś IV Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni
6. mgr inż. Radosław Zajdel IV Instytut Geodezji i Geoinformatyki prof. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica
7. mgr inż. Mateusz Drożdżewski IVp Instytut Geodezji i Geoinformatyki prof. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica
8. mgr inż. Iwona Kudłacik IVp Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Jan Kapłon, prof. uczelni
9. mgr inż. Elżbieta Lasota IVp Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni
10. mgr inż. Marta Rzeszowska IVp Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Adam Iwaniak, prof. uczelni
11. mgr inż. Estera Trzcina IVp Instytut Geodezji i Geoinformatyki dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni
12. mgr inż. Agata Walicka IVp Instytut Geodezji i Geoinformatyki prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, prof. uczelni