Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu

  • dr inż. arch. Jerzy Potyrała
  • dr inż. Justyna Jaworek
  • dr inż. arch. Renata Gubańska
  • dr inż. Ewa Walter