Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia dla kierunku gospodarka przestrzenna

  • dr hab. Marian Kachniarz, prof. nadzw.
  • dr inż. Barbara Mastalska-Cetera
  • dr inż. Piotr Krajewski
  • dr inż. Jan Kazak