Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa

  • dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg
  • dr inż. Justyna Hachoł
  • dr inż. Łukasz Kuta
  • dr inż. Zbigniew Piepiora