Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia dla kierunku inżynieria i gospodarka wodna

  • dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak
  • dr inż. Paweł Dąbek
  • dr inż. Justyna Kubicz
  • mgr inż. Marta Duljarz