Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

  • dr inż. Robert Kasperek
  • dr hab. inż. Ryszard Pokładek
  • mgr inż. Aleksandra Bawiec
  • mgr inż. Henryk Grzywna