Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Potwierdzenie Efektów Uczenia – PEU

POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ – PEU

 1. Proces weryfikacji i uznania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uzyskanych poza systemem studiów, reguluje Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku.
 2. Na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji proces PEU może być przeprowadzony dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach:
  • architektura krajobrazu
  • budownictwo,
  • geodezja i kartografia
  • gospodarka przestrzenna
  • inżynieria bezpieczeństwa
  • inżynieria i gospodarka wodna
  • inżynieria środowiska.
 3. Pełnomocnikiem dziekana ds. PEU jest prof. dr hab. inż. Jan Kempiński