Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Programy studiów

  1. Programy studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 ustalone zostały Uchwałą nr 85/2019 Senatu UPWr z dnia 25 września 2019 roku:
  2. Programy studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 ustalone zostały Uchwałą nr 38/2020 Senatu UPWr z dnia 26 czerwca 2020 roku:
  3. Programy studiów dla kierunków realizowanych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 ustalone zostały Uchwałą nr 24/2021 Senatu UPWr z dnia 28 maja 2021 roku: