Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Programy studiów

 1. Programy studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 ustalone zostały Uchwałą nr 85/2019 Senatu UPWr z dnia 25 września 2019 roku:
  • Budownictwo studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
  • Budownictwo studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
  • Budownictwo studia niestacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 2. Programy studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 ustalone zostały Uchwałą nr 38/2020 Senatu UPWr z dnia 26 czerwca 2020 roku:
  • Budownictwo studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
  • Budownictwo studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
  • Budownictwo studia niestacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim.