Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ranking Perspektywy 2020 - geodezja i kartografia na UPWr I miejsce (najlepsza w Polsce)

Pod ocenę były brane m.in. prestiż, ekonomiczne losy absolwentów, potencjał akademicki, dydaktyczny i naukowy oraz umiędzynarodowienie. Sukces kierunku geodezja i kartografia był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry akademickiej w nauczanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie, co przełożyło się na skok jakościowy w nauce i dydaktyce. Geodezja i kartografia na UPWr została w szczególności wysoko oceniona w kategoriach potencjału naukowego: cytowalności artykułów naukowych, Top 10 (czyli liczba publikacji w 10% najlepszych czasopism na świecie), a także w kategoriach umiędzynarodowienia: współpracy międzynarodowej i liczby studentów zagranicznych.

ranking_perspektyw_2020_geodezja

Pozostałe techniczne kierunki studiów na naszym wydziale, które były oceniane, też zanotowały znaczącą poprawę swoich pozycji w kraju względem ubiegłego roku. Kierunek budownictwo awansował na 12 miejsce w Polsce (w ubiegłym roku 21 miejsce), a kierunek inżynieria środowiska również na 12 miejsce (w ubiegłym roku 16 miejsce).

Gospodarka przestrzenna oceniana była w grupie kierunków społecznych i zajęła 9 miejsce (awans z 16 miejsca w roku 2019), natomiast architektura krajobrazu oceniana była w grupie kierunków rolniczych, leśnych i weterynaryjnych i zajęła 7 miejsce (spadek z 5 miejsca w ubiegłym roku). Pozostałe nasze kierunki nie były oceniane.

Oprócz geodezji i kartografii jeszcze jeden kierunek studiów naszej Uczelni zajął pierwsze miejsce w Polsce, po raz trzeci z rzędu w grupie kierunków o żywieniu i żywności wygrał nasz Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Ranking dostępny jest na stronie internetowej Perspektyw.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim pracownikom i doktorantom za tak efektywną pracę!