Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wszystkie konferencje

The role of education for Civil Engineers in the implementation of the SDGs

12.11.2021Saloniki, Grecja

In 2015, the United Nations adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development – “a plan for people, planet and prosperity”, which includes 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that serve as a roadmap for the national and international policies that should be implemented to achieve a better and more sustainable future for all. Society, Economy, and Environment are recognized as the three pillars for sustainable development. After several attempts to identify and agree upon a global policy for a sustainable future, it is time for implementation. It is time now for global Engineers to get involved in order to bring results in the direction of the implementation of the SDGs.

Two European Civil Engineering associations, the European Civil Engineering Education and Training Association (EUCEET) and the Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF) join forces to investigate the very important issue of “The role of education for Civil Engineers in the implementation of the SDGs”. The topics of the conference are related, but not limited, to the following SDGs:

 • SDG4 – Quality education
 • SDG6 – Clean water and sanitation
 • SDG7 – Affordable and clean energy
 • SDG8 – Decent work and economic growth
 • SDG9 – Industry, innovation, and infrastructure
 • SDG11 – Sustainable cities and communities
 • SDG13 – Climate action
 • SDG14 – Life below water
 • SDG15 – Life on land

Important dates:

 • September 1st, 2021 Deadline for Abstract Submission
 • September 2nd, 2021 Notification acceptance of Abstracts & call for Papers
 • September 30th, 2021 Deadline for Paper Submission
 • October 12th, 2021 Notification acceptance of papers
 • October 12th, 2021 End of Early Bird registration
 • November 12th, 2021 Conference

International Conferences on Science and Technology 2021

08 - 10.09.2021On line oraz Budva, Czarnogóra

Tematem konferencji ICONST będzie „Nauka dla zrównoważonej technologii”.
Konferencje będą organizowane w sposób hybrydowy, co umożliwi uczestnikom zarówno obecność fizyczną obecność, jak i on-line. Rejestracji należy dokonać do 30 lipca 2021 r.

2nd International Scientific Conference on ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

30.06 - 01.07.2021Wrocław

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL COEE21 organizowanej przez Instytut Inżynierii Środowiska UPWr.

XXI Conference of PhD Students and Young Scientists

23 - 25.06.2021on-line

Konferencja organizowana jest przez doktorantów oraz pracowników Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Tematyka wygłaszanych referatów oraz prezentowanych posterów obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • Górnictwa
 • Nauk o Ziemi i Kosmosie
 • Geoinżynierii
 • Geoinformacji

Uczestnicy tegorocznej edycji Konferencji mają możliwość zgłaszania publikacji, które będą wydane w ramach wydawnictwa IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjne Oblicza Przemysłu Włókienniczego

10.06.2021Łódź, on-line

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pn. „OMNIBUS CZ. IX”

10 - 11.06.2021on-line

XV Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej” pt. „Kierunki rozwoju geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych”

27 - 28.05.2021on-line

Konferencja, z udziałem zaproszonych gości zagranicznych, ma na celu prezentację aktualnych dokonań w zakresie geodezji inżynieryjnej oraz wymianę poglądów i doświadczeń między różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i podmiotami wykonawstwa geodezyjnego, a także dyskusję na temat kierunków rozwoju geodezji inżynieryjnej w nawiązaniu do trendów światowych.

III Konferencja Naukowa „Jakość powietrza a zdrowie”

12 - 14.05.2021on-line

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia związane z aktualnymi problemami dotyczącymi jakości powietrza i jej wpływu na nasze życie, zdrowie i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pn. „OMNIBUS CZ. VIII”

15 - 16.04.2021on-line

Studencka Konferencja Kosmiczna

27 - 28.11.2020Gdańsk