Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wszystkie konferencje

Ogólnopolska konferencja naukowa pt: „Badania młodych naukowców. Część V – nauki interdyscyplinarne”

13.12.2019Kraków

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwala na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe na PWR

10.12.2019Wrocław
Gościem ostatniego w tym roku spotkania w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego na Politechnice Wrocławskiej będzie wybitny polski chemik, prof. Marcin Drąg z Wydziału Chemicznego PWr, laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019.

Zaproszenie na seminarium: „Teledetekcyjny oraz naziemny monitoring agro-hydro-meteorologiczny na obiektach drenarskich/podsiąkowych realizowany w projekcie INOMEL”

04.12.2019Wrocław
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne seminarium naukowe organizowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr), które odbędzie się 4 grudnia (środa) 2019 r. o godz. 12.15, sala II M UPWr ul. Grunwaldzka 24.

XXIV Konferencja "Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej"

02 - 03.12.2019Łódź
Organizatorzy: Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Intertech Poland

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Młody Naukowiec Część VIII – Nauki Interdyscyplinarne”

25 - 27.11.2019on-line

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Konferencji Interdyscyplinarnej on-line, która odbędzie się 25-27.11.2019 r.

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwala na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego, jak również jest to znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku i rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

VI międzynarodowa konferencja "Cyfryzacja edukacji na uczelniach przyrodniczych"

20 - 21.11.2019Wrocław
Wykorzystywanie e-materiałów dydaktycznych jest podstawą efektywnego nauczania zdalnego. Przygotowywanie ich wymaga jeszcze większego wysiłku i precyzji niż ma to miejsce podczas opracowywania materiałów na zajęcia stacjonarne. Studenci wielokrotnie mogą się zapoznawać z zasobami w Internecie, przez co wyłapywane są najmniejsze pomyłki. Materiały muszą być także atrakcyjne wizualnie, bezbłędne pod względem językowym oraz odpowiadać standardom WCAG. W czasie konferencji omówimy problematykę przygotowywania e-zasobów zarówno w kontekście technologicznym, jak i humanistycznym.

Redefining Cities in View of Climatic Changes

20 - 21.11.2019Warszawa

Konferencja dotyczy szeroko pojętej problematyki przekształcenia miasta i przestrzeni miejskiej w powiązaniu z procesem wdrażania nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych, infrastrukturalnych i środowiskowych.

Konferencja „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”

14.11.2019Wrocław

Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, ma odpowiedzieć na pytania jak możemy wzmocnić odporność na zmiany klimatu zwiększając potencjał małej retencji i wykorzystując do tego również środowisko przyrodnicze. Pokazanie dobrych praktyk zainspiruje Państwa do wdrażania ich na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby przygotować się w pełni do podejmowania działań adaptacyjnych w dobie zmieniającego się klimatu.

Zaproszenie na seminarium „Udział atmosferycznego transportu zanieczyszczeń w eutrofizacji Bałtyku”.

06.10.2019Wrocław
Zapraszamy Państwa na seminarium naukowe organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW - PIB), które odbędzie się 6 listopada (środa) 2019 r. o godz. 12:15, sala IIM UPWr we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 24.