Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2014

Warunki wykonywania pracy inżyniera budownictwa na terenie Niemiec

27.11.2014Wrocław
Organizatorzy: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Seminarium Zastosowań Matematyki

07 - 10.09.2014Kobyla Góra

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Oxygenalia 2014

07 - 08.11.2014
Zapraszamy na drugą Międzynarodową Konferencję Naukową – Oxygenalia 2014 pokazującą kluczową rolę tlenu i jego związków w naukach przyrodniczych, medycynie i przemyśle.

6th International Conference on Safety and Durability of Structures

13 - 15.05.2014Wrocław, Poland

Konferencja "Gospodarka wodna w kształtowaniu i ochronie środowiska"

28 - 30.05.2014Wrocław